Åtgärda problem med radon i byggnaden

Radon är en radioaktiv ädelgas som förekommer naturligt i naturen. Den är inte farlig för hälsan så länge man inte utsätts för den länge och i stora mängder. Men på grund av att radon förekommer i vissa äldre byggmaterial, kan det förekomma skadliga halter radon i vanliga bostadshus. Då gäller det att åtgärda problemet, både som en investering i bostaden, men framförallt för hälsans skull.

 

Innan du köper bostad – kontrollera byggnaden

Innan man köper ett hus eller lägenhet som är byggd mellan 1929 och 1975, bör man ta reda på om det finns förhöjda halter radon i byggnaden. Det gör man med hjälp av en radonmätning, vilket är något som företag som radea.se sysslar med. Med deras hjälp får du svar på om byggnaden du planerar att köpa innehåller skadliga halter radon. Det är viktigt att ta reda på det innan du köper ett hus eller lägenhet då det är mycket dyrt och omständligt att åtgärda. Dessutom kan du pruta på priset om du upptäcker fel och brister i bostaden som inte har nämnts i annonsen och det gäller inte bara radon utan även andra brister som är vanliga i bostäder. Kontrollera byggnadskonstruktionen, avloppsanläggningen, elinstallationen samt dolda fel så som fukt och mögelskador. Anlita en oberoende besiktningsman för att få hjälp.

Hur radon påverkar människan

Radon är en luktfri och radioaktiv ädelgas som är skadlig om man utsätts för den länge och i stora doser. Den radioaktiva gasen kommer in i kroppen via inandning och påverkar lungorna. Lång tids exponering av radon kan leda till lungcancer och/eller cancer i luftstrupen. Eftersom radon i byggnader är en miljöfara, är det lika viktigt att fastighetsägare åtgärdar problem med radon som andra fel och brister som kan ha en skadlig påverkan på hälsan. Att åtgärda problem med radon är därför en investering för hälsan, men framförallt för bostaden då det höjer eller åtminstone bevarar värdet på den.

Rekommenderade artiklar