En särskild typ av byggjobb är markarbeten. Det är för det mesta något som kräver tunga maskiner, såsom grävskopor och betongblandare. Det är således också något som är svårt att göra på egen hand, om du inte har körkort och behörighet på grävmaskin. Vissa enklare saker som bara kräver viss gjutning eller enklare grävning som kan lösas med spade är givetvis möjlig att göra själv. Men för andra saker behöver du anlita en entreprenör. Några exempel på det kommer här.

Bygga nytt hus

När du ska bygga nytt hus på en tom tomt brukar det vara väldigt mycket som ska göras. Det är sällan så att en bit mark är optimal redan från start. Det måste schaktas, fyllas ut med massor, dras rör samt gjutas platta om det är den grundläggningsmetod du väljer. När du köper en tomt och ett nyckelfärdigt hus är det smart att dubbelkolla att markarbetet ingår i offerten. Annars kan det här dra iväg snabbt och dyrt.

Även trädgården räknas som markarbete. Här kan du förvisso göra en del själv. Men tänk på att saker som att lägga gräsmatta eller fixa snygga stengångar räknas som markarbete. På många tomter kan det också behövas röjas en hel del. Gamla träd, stubbar och stora stenar behöver flyttas, tas bort eller sprängas.

Dra rör i mark

Att dra rör i mark är ett annat vanligt markarbete. I samband med ett nybygge av ett hus dras en helt del rör, givetvis. Men det kan fortfarande vara så att du behöver dra nya rör eller ledningar i efterhand. Det kan till exempel handla om att du behöver installera ett enskilt avlopp eller dra fiber för att kunna få snabbare internet. Då behöver tomten grävas upp. Det här är inte bara att göra, utan det kräver att du har koll på vad som redan finns i marken innan du sätter igång. Om du gräver av något kan det bli väldigt dyrt.

Dränera grunden

Alla hus behöver med jämna mellanrum dräneras för att minska risken för fukt- och vattenskador. Även detta är ett tungt arbete där hela gräsmattan runt huset behöver grävas upp; ofta minst en meter ner i marken. Det är inget man gärna gör själv med hink och spade, utan till det krävs det proffsverktyg i form av grävmaskiner. Om du känner dig säker på din sak går det givetvis att hyra en maskin och göra det själv. Men risken är stor att du skadar huset om du inte har den kunskap som krävs. Det är i de flesta fall väl värt pengarna att ta in nån som gör det åt dig.

Rekommenderade artiklar